โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 - ชั้น ม.3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับไม่จำกัด


5/10/62

ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
คลิ๊ก28/03/61
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
อนุบาล 1/1อนุบาล 1/2อนุบาล 2/1อนุบาล 2/2อนุบาล 3/1อนุบาล 3/2ประถมศึกษาปีที่ 1/1ประถมศึกษาปีที่ 1/2ประถมศึกษาปีที่ 1/3ประถมศึกษาปีที่ 2/1ประถมศึกษาปีที่ 2/2ประถมศึกษาปีที่ 2/3ประถมศึกษาปีที่ 3/1
ประถมศึกษาปีที่ 3/2ประถมศึกษาปีที่ 3/3ประถมศึกษาปีที่ 4/1 ประถมศึกษาปีที่ 4/2ประถมศึกษาปีที่ 5/1ประถมศึกษาปีที่ 6/1ประถมศึกษาปีที่ 6/2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2562 คลิ๊กๆ...
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2562
13 มิ.ย. 2562


คณะครูอบรมที่เขาใหญ่
18-19 พ.ค. 62

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2562


กิจกรรปฐมนิเทศ น้องอนุบาล
ปีการศึกษา 2562
 

กิจกรรมเข้าค่ายพักเเรม ลูกเสือ
7-8 ก.พ. 62

กิจกรรมกีฬาสี
24-25 ก.ย. 61

เปิดอาคารใหม่
13 ก.ย. 61