โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 - ชั้น ม.3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับไม่จำกัด

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2562
28-29 เม.ย. 62

กิจกรรมวันไหว้ครู
14 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันภาษาไทย
10 ก.ค. 62
กิจกรรมวันเม่
10 ส.ค. 62
ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา รร.
13 ก.ย. 62

กิจกรรมกีฬาสี
24-25 ก.ย. 62

กิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง
17 ม.ค. 63

กิจกรรมคริสต์มาส
25 ธ.ค. 62

กิจกรรมวันเด็ก
11 ม.ค. 63

กิจกรรมเข้าค่ายพักเเรม ลูกเสือ-เนตรานารี
23-24 ม.ค. 63

กิจกรรมทัศนศึกษา
29 ก.พ. 63

กิจกรรมบัณฑิตน้อย
14 มี.ค. 63